Ik wil een betalingsregeling treffen

Als u van ons kantoor een ambtelijk stuk of een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat wij een vordering op u in behandeling hebben gekregen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden en met goedkeuring van de opdrachtgever een betalingsregeling treffen.

Welk bedrag u maandelijks minimaal moet aflossen is afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw persoonlijke situatie.

Na ontvangst van uw betalingsvoorstel zullen wij dat aan onze opdrachtgever voorleggen. De regeling zal pas ingaan als u van ons een bevestiging heeft gekregen dat uw voorstel akkoord is.