Minnelijk traject

Als u schulden heeft of als u een schuldeiser bent en uw debiteur wil of kan het verschuldigde bedrag niet betalen, dan kunt u Lawpoint ook als incassobureau inschakelen.

Wij zijn als gerechtsdeurwaarders namelijk als enige bevoegd om alle juridische trajecten zelf voor u uit te voeren, of het nu gaat om incasseren, procederen of executeren. Met ons als incassobureau gaat u het minnelijke traject in. Het minnelijke incassotraject vindt plaats zonder tussenkomst van een rechter. In het minnelijke traject wordt er getracht overeenstemming te bereiken tussen schuldeiser en schuldenaar. De medewerking van de schuldenaren gebeurt op vrijwillige basis zonder juridische stappen of dwangmiddelen. Het minnelijke traject staat ook wel bekend als buitengerechtelijke incassoprocedure. Wanneer u Lawpoint inschakelt als incassobureau dan passen wij onze aanpak en werkwijze aan op u als specifieke klant. Op de manier kunnen wij zo voor u het optimale resultaat behalen!

Ik heb een schuld

Als u van ons een aanmaning heeft ontvangen, dan is het zaak om naar een oplossing te zoeken. Een schuldhulpverlener kan u helpen bij een dergelijke oplossing. De schuldhulpverlener richt zich tot de schuldeiser en gaat samen met u op zoek naar een oplossing zonder juridische stappen. Een oplossing binnen het minnelijke traject is een minnelijke schikking of minnelijke regeling. Met het verzoek voor een betalingsregeling kunt u in samenspraak met de schuldeiser een regeling treffen voor het verschuldigde bedrag. Voorwaarde is wel dat de schuldeiser akkoord gaat met de minnelijke schikking of minnelijke regeling. De crediteur staat hierbij wel volledig in zijn recht om zonder opgave van reden het verzoek tot minnelijke schikking of minnelijke regeling af te wijzen.

Ik ben schuldeiser

Als u als schuldeiser ons als incassobureau inschakelt dan verzoeken wij de schuldenaar om het verschuldigde bedrag te betalen. Het uitstaande bedrag wordt verhoogd met wettelijke rente en incassokosten. De focus van het minnelijke traject ligt op de afhandeling met zo laag mogelijke kosten, zo min mogelijk papierwerk en het behouden van een goede relatie met uw debiteur. Lawpoint verzorgt voor u het versturen van een aanmaning en doet dit in samenspraak met u op telefonische, schriftelijke of ander besproken wijze. Verder kunnen wij fungeren als de bemiddelende partij tussen schuldeiser en schuldenaar bij het treffen van een eventuele betalingsregeling.

Buitengerechtelijke kosten

Als u als schuldenaar niet kan voldoen aan een openstaande betaling, dan zal een schuldeiser kosten moeten maken om alsnog deze betaling te laten incasseren. De gemaakte incassokosten die hierbij worden gemaakt worden ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd. In de aanmaning die een schuldenaar ontvangt, zijn wij verplicht om de termijn van de openstaande betaling en informatie over incassokosten te vermelden.

Betaalt u als schuldenaar het bedrag binnen 14 dagen, dan bent u geen incassokosten verschuldigd. Daarna zullen wij buitengerechtelijke incassokosten rekenen die als volgt zijn opgebouwd:

15% over de eerste € 2.500, altijd minimaal € 40

10% over de volgende € 2.500

5% over de volgende € 5.000

1% over de volgende € 190.000

0,5% over het bedrag daarboven

Heeft u als schuldeiser te maken met een minnelijk incassotraject? Dan biedt Lawpoint u graag een uitstekende dienstverlening met kennis van zaken aan. Wij werken met een deskundig team met justitiële bevoegdheid en ruime ervaring. Wij beschikken hierdoor over alle kennis en kunde die nodig is om u te helpen bij bijvoorbeeld een minnelijke schikking of regeling of de afhandeling van het volledige minnelijke traject.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking, onze dienstverlening of wilt u als potentieel opdrachtgever een afspraak maken met een van onze medewerkers?

Vul dan ons contactformulier in en dan bellen wij u graag terug of u kunt ons telefonisch bereiken via: 023 555 3515.

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters