Incassoprocedure

Een incassobureau of gerechtsdeurwaarder kunt u inschakelen als uw debiteur niet wil of niet kan betalen. Als u Lawpoint inschakelt dan zullen wij aan de slag gaan om het verschuldigde bedrag te incasseren bij de schuldenaar.

De incassoprocedure hangt af van welk traject u ons inschakelt. Schakelt u Lawpoint in als incassobureau, dan gaan wij voor u aan de slag in het minnelijke traject. Als u ons inschakelt als gerechtsdeurwaarder, dan gaan wij met u de gerechtelijke procedure in. Bent u benieuwd voor welke situaties u ons als gerechtsdeurwaarder inschakelt of welke situaties u ons als incassobureau kunt inschakelen? Wij hebben voor u de verschillen tussen incassobureau en gerechtsdeurwaarder op een rijtje gezet.

Ik ben schuldeiser

Een incassoprocedure bestaat uit twee delen, enerzijds het minnelijke traject en anderzijds de gerechtelijke procedure. Met het inschakelen van Lawpoint als incassobureau sommeren wij de schuldenaar het verschuldigde bedrag te betalen zonder juridische stappen. Wordt tijdens dit minnelijke traject niet betaald, dan kunt u door middel van een gerechtelijk traject alsnog het bedrag incasseren. In dit gerechtelijke traject worden juridische stappen ondernomen om de schuldenaar alsnog aan zijn plicht tot betaling te houden. In beide gevallen passen wij onze aanpak en werkwijze aan op u als specifieke klant. Zo behalen wij voor u een optimaal resultaat!

Aanmaning ontvangen

Heeft u van ons een aanmaning ontvangen, dan vindt u in deze aanmaning wat wij van u verlangen, namens wie wij optreden en welk bedrag u nog verschuldigd bent. U kunt een verder incassotraject voorkomen door binnen de gestelde termijn alsnog aan het verschuldigde bedrag te voldoen. In sommige gevallen is de wil om te betalen er, maar kunt u dit simpelweg niet. Met gegronde redenen kunt u een verzoek om een betalingsregeling aanvragen. Een betalingsregeling blijft altijd een gunst van onze opdrachtgever en deze kan dan ook ten allen tijde worden geweigerd.

Dagvaarding ontvangen

Heeft u van ons een dagvaarding ontvangen, dan bent u gedagvaard ofwel opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding vindt u de dag, het tijdstip en de rechter waarvoor u bent opgeroepen om te verschijnen. Proceskosten kunt u voorkomen door uiterlijk drie dagen voor de zitting aan het verschuldigde bedrag te voldoen. Bent u het niet eens met de vordering, dan kunt u voor de rechter uw verweer voeren. Besluit u om niet te reageren, dan gaat de incassoprocedure door en wordt u bij verstek veroordeeld, inclusief de gevorderde incassokosten en proceskosten. Als u hier niet aan voldoet, dan hebben wij het recht om beslag te leggen.

Wat kan Lawpoint voor u betekenen in een incassoprocedure?

Lawpoint kan zowel voor u optreden als incassobureau als gerechtsdeurwaarder. Wij bieden u een uitstekende dienstverlening met kennis van zaken door een deskundig team met justitiële bevoegdheid en ruime ervaring. Ons incasso- en deurwaarderskantoor helpt u graag door het incassotraject heen. Dit als u een schuldeiser bent, maar ook als u een aanmaning heeft ontvangen of gedagvaard bent. Wij beschikken over alle kennis en kunde om de procedure tot een goed einde te brengen.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking of onze dienstverlening, of wilt u als potentieel opdrachtgever een afspraak maken met een van onze medewerkers?

Vul dan ons contactformulier in en dan bellen wij u graag terug of u kunt ons telefonisch bereiken via: 023 555 3515.

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters