Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van deze website stemt u, als gebruiker, in met de volgende voorwaarden.

De eigenaar van deze website zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

De eigenaar en/of de beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en /of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en voor de op deze website verstrekte informatie.

De eigenaar/beheerder kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. De op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen zijn slechts ter informatie voor de gebruiker/bezoeker van de website opgenomen.

De eigenaar/beheerder kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbieding of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.