Direct verzoek om betalingsregeling indienen

In beginsel kunt u geen uitstel van betaling krijgen en dient u alles in een keer te voldoen. Mocht u gegronde redenen hebben om niet binnen de gestelde termijn alles in een keer te betalen dan kunt u hier onder een regelingsverzoek indienen.

  Uw gegevens

  Het is van belang dat alle velden ingevuld worden.

  Naam *

  Straat en huisnummer *

  Postcode *

  Plaats *

  Telefoonnummer *

  E-mail adres *

  Uw dossiernummer (Dit staat vermeld in onze brief.) *

  Uw voorstel maandelijkse aflossing *

  Ingangsdatum (dd-mm-jjjj)*

  Toelichting *

   

  Gegevens inkomen

  Voor een betalingsregeling hebben wij de onderstaande stukken nodig.

  Kopie loonstrook/ overige inkomstenbronnen *

  Laatste bankafschrift met uw inkomsten *

  Verklaring *

  Ik verklaar hierbij dat ik alles eerlijk heb ingevuld.