Dagvaarding ontvangen

Heeft u een dagvaarding van ons ontvangen? Dan bent u opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het is mogelijk om deze dagvaarding te erkennen, maar het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de dagvaarding. Bent u benieuwd naar de betekenis van een dagvaarding, hoe een dagvaardingsprocedure eruit ziet en wat uw mogelijkheden zijn? Wij vertellen u er graag meer over.

Wat is een dagvaarding

De betekenis van een dagvaarding bestaat uit een aantal onderdelen. Een dagvaarding is een gerechtelijk document waarin de schuld wordt beschreven. Het is belangrijk dat hierin opgenomen is wie wat aan wie verschuldigd is en waarom diegene recht heeft op het verschuldigde bedrag. Met het betekenen van een dagvaarding wordt u schriftelijk opgeroepen om te verschijnen voor de rechtbank.

De gerechtelijke procedure kan plaatsvinden bij een civiele rechter of Kantonrechter, of er vindt een kort geding plaats. In de dagvaarding vindt u altijd terug of het om wat voor zaak het gaat en op welke datum en tijd u dient te verschijnen op de rechtszitting.

Dagvaardingsprocedure

Als een rekening niet wordt betaald, dan is het mogelijk om een incassobureau in te schakelen. Allereerst zal er in het minnelijke traject een oproep tot het betalen van een openstaande factuur worden gedaan. Wordt hier niet op ingegaan, dan zal er een gerechtelijke procedure worden gestart. Een dagvaardingsprocedure kan alleen door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd en het traject bestaat uit dagvaarden, beslaglegging en executoriale verkoop.

De dagvaardingsprocedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. Dit wordt ook wel het betekenen van een dagvaarding genoemd. In de dagvaarding staat vermeld op welke dag, op welk tijdstip en voor welke rechter u dient te verschijnen. De dagvaarding wordt persoonlijk door de gerechtsdeurwaarder uitgebracht. Bent u niet thuis aanwezig, dan is de deurwaarder gerechtigd de dagvaarding aan een huisgenoot of in gesloten envelop bij u achter te laten.

Erkenning vordering

Erkent u de vordering, dan kunt u verdere proceskosten voorkomen door uiterlijk drie dagen voor de zittingsdatum het totaalverschuldigde te voldoen. Het totaalverschuldigde is bij dagvaarding altijd hoger dan het bedrag op de laatste aanmaning die u ontving. De vordering is minimaal verhoogd met de kosten voor een dagvaarding en het salaris gemachtigde. Vergeet niet om bij uw betaling uw dossiernummer en uw naam te vermelden, anders kunnen wij uw betaling niet traceren en de zitting niet intrekken. Het totaalverschuldigde inclusief de kosten van de dagvaarding staan vermeld in de bijsluiter. Bij twijfel raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen alvorens u een betaling verricht. Zolang de vordering namelijk niet geheel is voldaan, inclusief de gemaakte proceskosten zoals de kosten van de dagvaarding en het salaris gemachtigde, zal de procedure niet worden ingetrokken en gaat de zitting door.

Niet eens met de vordering

Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u in zaken voor de kantonrechter hetzij persoonlijk schriftelijk of mondeling verweer voeren, hetzij door middel van een gemachtigde. Dit kan tijdens de procedure niet meer bij ons kantoor, maar uitsluitend bij de rechter die in de door u ontvangen dagvaarding staat vermeld. In zaken voor de rechtbank, sectie civiel dient u verplicht via de tussenkomst van een advocaat te procederen. De meest voorkomende zaken via ons kantoor betreffen echter kantonzaken.

Niet reageren

Hierboven is omschreven hoe u dient te reageren. Reageert u niet, dan gaat de procedure door en wordt u bij verstek veroordeeld, inclusief de gevorderde incasso- en proceskosten. Reageert u daarom altijd snel en op de aangegeven wijze. Zo voorkomt u verdere kostenverhogende maatregelen.

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters