Dagvaarding ontvangen

Heeft u een dagvaarding van ons ontvangen, dan bent u opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat vermeld op welke dag op welk tijdstip voor welke rechter u dient te verschijnen. De dagvaarding wordt persoonlijk door de deurwaarder uitgebracht. Bent u niet thuis aanwezig, dan is de deurwaarder gerechtigd de dagvaarding aan een huisgenoot of in gesloten envelop bij u achter te laten.

Erkenning vordering

Erkent u de vordering, dan kunt u verdere proceskosten voorkomen door uiterlijk drie dagen voor de zittingsdatum het totaalverschuldigde te voldoen. Het totaalverschuldigde is bij dagvaarding altijd hoger dan het bedrag op de laatste aanmaning die u ontving. De vordering is minimaal verhoogd met de dagvaardingskosten en het salaris gemachtigde. Vergeet niet om bij uw betaling uw dossiernummer en uw naam te vermelden, anders kunnen wij uw betaling niet traceren en de zitting niet intrekken. Het totaalverschuldigde staat vermeld in de bijsluiter van de dagvaarding. Bij twijfel raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen alvorens u een betaling verricht. Zolang de vordering namelijk niet geheel is voldaan, inclusief de gemaakte proceskosten zoals de kosten van de dagvaarding en het salaris gemachtigde, zal de procedure niet worden ingetrokken en gaat de zitting door.

Niet eens met de vordering

Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u in zaken voor de kantonrechter hetzij persoonlijk schriftelijk of mondeling verweer voeren, hetzij door middel van een gemachtigde. Dit kan tijdens de procedure niet meer bij ons kantoor, maar uitsluitend bij de rechter die in de door u ontvangen dagvaarding staat vermeld. In zaken voor de rechtbank, sectie civiel dient u verplicht via de tussenkomst van een advocaat te procederen. De meest voorkomende zaken via ons kantoor betreffen echter kantonzaken.

Niet reageren

Hierboven is omschreven hoe u dient te reageren. Reageert u niet, dan gaat de procedure door en wordt u bij verstek veroordeeld, inclusief de gevorderde incasso- en proceskosten. Reageert u daarom altijd snel en op de aangegeven wijze. Zo voorkomt u verdere kostenverhogende maatregelen.

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters