Beslag gelegd

Beslaglegging op uw roerende zaken houdt in dat de gerechtsdeurwaarder op uw woonadres of kantooradres beslag legt op de aldaar aanwezige zaken. Beslaglegging is in te delen in twee verschillende soorten van beslag leggen: conservatoir beslag en executoriaal beslag. Heeft u te maken met beslaglegging of wilt u beslag laten leggen? Lawpoint geeft u dan graag hier iets meer informatie over.

Hoe verloopt een beslaglegging?

Is er op uw adres beslag gelegd, dan maakt de gerechtsdeurwaarder van het beslag leggen proces-verbaal op. In zijn proces-verbaal vermeldt de gerechtsdeurwaarder welke zaken hij in beslag heeft genomen. Een afschrift van het proces-verbaal wordt nadien door de gerechtsdeurwaarder aan u uitgereikt, zodat u schriftelijk op de hoogte bent waarop wij beslag hebben laten leggen.

De goederen waarop beslag is gelegd blijven in eerste instantie vaak onder u. Door het beslag dat aan de goederen kleeft, bent u echter wettelijk beperkt in uw bevoegdheden ten aanzien van de beslagen goederen. Zo mag u de goederen niet weghalen of bezwaren met een recht. Doet u dat wel, dan kan de gerechtsdeurwaarder aangifte doen vanwege onttrekking aan het beslag leggen of het beslag uitwinnen onder de nieuwe gerechtigde, nu het beslag aan de goederen is blijven kleven.

Gerechtelijke bewaargeving

In sommige gevallen, indien de gerechtsdeurwaarder een gegronde vrees voor verduistering heeft, kan de gerechtsdeurwaarder besluiten de goederen bij de beslaglegging onder zich te nemen en deze ter gerechtelijke bewaring te stellen aan een door hem aan te wijzen gerechtelijk bewaarder. Na beslaglegging volgt het verkooptraject. In dit traject wordt onder andere de verkoop middels een pamflet op uw deur of raam aangeplakt en volgt een advertentie in een landelijk dagblad met de aankondiging van de openbare verkoop. Hier zijn hoge kosten aan verbonden die u beter kunt voorkomen.

Reageer direct en voorkom een verkoop!

Het is dus zaak dat u direct na beslaglegging reageert en uw schuld inclusief de beslagkosten voldoet. Doet u dat niet, dan zal een openbare verkoop volgen. De hoge kosten van de verkoop worden bij uw schuld opgeteld en komen ook voor uw rekening. Zelfs na verkoop kan het dan zo zijn dat er nog een restschuld overblijft, welke verder bij u zal worden geïncasseerd.

Als er beslag op een deel van uw inkomen is of wordt gelegd, moet daarbij rekening gehouden worden met uw zogenaamde beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw loon waar geen beslag op gelegd mag worden. Bereken welke beslagvrije voet voor u van toepassing is.

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters