Beslag gelegd

Beslaglegging op uw roerende zaken houdt in dat de deurwaarder op uw woonadres of kantooradres beslag legt op de aldaar aanwezige zaken.

Proces-verbaal

Is er op uw adres beslag gelegd, dan maakt de deurwaarder daar proces-verbaal van op. In zijn proces-verbaal vermeldt de deurwaarder welke zaken hij in beslag heeft genomen. Een afschrift van het proces-verbaal wordt nadien door de deurwaarder aan u uitgereikt, zodat u schriftelijk op de hoogte bent van hetgeen onder beslag staat.

Beperking van uw eigendomsrecht

Meestal blijven de goederen in eerste instantie onder u. Door het beslag dat aan de goederen kleeft, bent u echter wettelijk beperkt in uw bevoegdheden ten aanzien van de beslagen goederen. Zo mag u de goederen niet weghalen of bezwaren met een recht. Doet u dat wel, dan kan de deurwaarder aangifte doen vanwege ontrekking aan het beslag of het beslag uitwinnen onder de nieuwe gerechtigde, nu het beslag aan de goederen is blijven kleven.

Gerechtelijke bewaargeving

In sommige gevallen, indien de deurwaarder een gegronde vrees voor verduistering heeft, kan de deurwaarder besluiten de goederen bij de beslaglegging onder zich te nemen en deze ter gerechtelijke bewaring te stellen aan een door hem aan te wijzen gerechtelijk bewaarder.

Verkooptraject

Na beslaglegging volgt het verkooptraject. In dit traject wordt onder andere de verkoop middels een pamflet op uw deur of raam aangeplakt en volgt een advertentie in een landelijk dagblad met de aankondiging van de openbare verkoop. Hier zijn hoge kosten aan verbonden die u beter kunt voorkomen.

Reageer direct en voorkom een verkoop!

Het is dus zaak dat u direct na beslaglegging reageert en uw schuld inclusief de beslagkosten voldoet. Doet u dat niet, dan zal een openbare verkoop volgen. De hoge kosten van de verkoop worden bij uw schuld opgeteld en komen ook voor uw rekening. Zelfs na verkoop kan het dan voor komen dat er nog een restschuld overblijft, welke verder bij u zal worden geïncasseerd.

Beslagvrije voet berekenen

Als er beslag op een deel van uw inkomen is of wordt gelegd, moet daarbij rekening gehouden worden met uw zgn. beslagvrije voet. Dat is het deel van uw loon waar geen beslag op gelegd mag worden. Bereken welke beslagvrije voet voor u van toepassing is.

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters