Algemene voorwaarden en tarieven

Op al onze aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten zijn onze Lawpoint Algemene Voorwaarden en ons Lawpoint Tarieven Reglement van toepassing.

U kunt deze kosteloos inzien en downloaden van deze website. Voorts zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer 68889755 en zullen deze op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Als organisatie met oog voor dienstverlening staan wij ook open voor kritiek. Mocht u ondanks onze inspanningen een klacht hebben over onze dienstverlening, dan hanteren wij een klachtenregeling zodat u exact weet wat u van ons kunt verwachten. Onze klachtenregeling is opgenomen in het Lawpoint Klachten Reglement, welke u tevens op onze website kunt inzien en downloaden.

Lawpoint Algemene Voorwaarden

Lawpoint Tarieven Reglement

Lawpoint Klachten Reglement