Aanmaning ontvangen

Heeft u een brief van ons ontvangen, dan staat daar in wat wij van u verlangen. Betreft de brief een aanmaning of sommatie, dan staat daar in vermeld namens wie wij optreden en welke bedragen wij van u vorderen. In elke door ons verstuurde aanmaning staat naast het gevorderde bedrag een termijn vermeld, waarbinnen u ter voorkoming van verdere maatregelen de vordering dient te voldoen.

Betaling per bank

Bij voorkeur dient u de betaling per bank te verrichten. Vergeet daarbij niet uw dossiernummer (zie onze brief) en uw naam te vermelden. Zo kunnen wij uw betaling traceren en voorkomt u dat uw betaling niet aan uw dossier kan worden gekoppeld.

Verwerkingstijd

Als u per bank betaalt, dan dient u rekening te houden met een verwerkingstijd van meerdere dagen. Uw betaling geldt pas als ontvangen, als wij ons bankafschrift met uw betaling in bezit hebben en deze hebben kunnen verwerken. Houdt u hier dus rekening mee als er maatregelen zijn aangekondigd die u met een tijdige betaling kunt voorkomen.

In beginsel geen uitstel

In beginsel kunt u geen uitstel van betaling krijgen en dient u alles in een keer te voldoen. Mocht u gegronde redenen hebben om niet binnen de gestelde termijn alles in een keer te betalen dan kunt u hier onder een regelingsverzoek indienen. Realiseert u zich daarbij dat een regeling nooit een recht is maar een gunst van onze opdrachtgever. Uw regelingsverzoek kan dus altijd zonder opgave van redenen worden geweigerd en uw verzoek ontslaat u niet van uw betalingsplicht!

Verzoek om een betalingsregeling indienen

Dien in enkele stappen direct een verzoek om betalingsregeling in.

Verzoek om betalingsregeling indienen

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters