Aanmaning ontvangen

Heeft u van ons een brief ontvangen, dan staat daar in wat wij van u verlangen. Betreft de brief een aanmaning of sommatie, dan staat daar in vermeld namens wie wij optreden en welke bedragen wij van u vorderen. In elke door ons verstuurde aanmaning staat naast het gevorderde bedrag een termijn vermeld, waarbinnen u ter voorkoming van verdere maatregelen de vordering dient te voldoen. Benieuwd wat u kunt doen bij een aanmaning? Of bent u op zoek naar de exacte betekenis van een aanmaning? Incassobureau en gerechtsdeurwaarder Lawpoint vertelt u hier graag iets meer over!

Wat is een aanmaning?

Als u van ons een aanmaning krijgt, dan is dit een verzoek om over te gaan tot betaling van een factuur. Voorafgaand aan een aanmaning krijgt u altijd een betalingsherinnering om aan het verschuldigde bedrag te voldoen. In de aanmaning wordt u, als debiteur, gewaarschuwd voor de consequenties van het niet betalen. Hierbij kunt u denken aan het extra betalen van de incassokosten van een aanmaning of verschuldigde rente.

Als u na een aanmaning besluit om niet tot betaling over te gaan, dan kan er een incassoprocedure worden gestart. Van daar uit wordt overgegaan tot een minnelijk traject en dit kan zelfs uitlopen tot een gerechtelijke procedure. Eventuele incassokosten komen dan vaak voor de rekening van de debiteur. Een aanmaning zal door Lawpoint altijd schriftelijk bezorgd worden, maar per mail, telefonisch of mondeling aanmanen is ook een rechtsgeldige mogelijkheid.

Wat kunt u doen bij een aanmaning?

Als u een aanmaning heeft ontvangen zijn er een aantal dingen die u kunt doen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk over te gaan tot betaling. Op deze manier voorkomt u extra kosten en behoud u een goede band met de crediteur. Bent u van mening dat u onterecht een aanmaning heeft ontvangen? Dan kunt u de schuldeiser het beste schriftelijk, met reden van weigering, hiervan op de hoogte hiervan stellen. Bent u het eens met de aanmaning dan ziet het proces er als onderstaand uit.

Betaling per bank

Bij voorkeur dient u de openstaande betaling per bank te verrichten. Vergeet daarbij niet uw dossiernummer (zie onze brief) en uw naam te vermelden. Zo kunnen wij uw betaling traceren en voorkomt u dat uw betaling niet aan uw dossier kan worden gekoppeld.

Verwerkingstijd

Als u per bank betaalt, dan dient u rekening te houden met een verwerkingstijd van meerdere dagen. Uw betaling geldt pas als ontvangen, als wij ons bankafschrift met uw betaling in bezit hebben en deze hebben kunnen verwerken. Houdt u hier dus rekening mee als er maatregelen zijn aangekondigd die u met een tijdige betaling kunt voorkomen.

In beginsel geen uitstel

In beginsel kunt u geen uitstel van betaling krijgen en dient u alles in een keer te voldoen. Mocht u gegronde redenen hebben om niet binnen de gestelde termijn alles in een keer te betalen dan kunt u hier onder een regelingsverzoek indienen. Realiseert u zich daarbij dat een regeling nooit een recht is maar een gunst van onze opdrachtgever. Uw regelingsverzoek kan dus altijd zonder opgave van redenen worden geweigerd en uw verzoek ontslaat u niet van uw betalingsplicht!

Bent u een schuldeiser en geïnteresseerd in onze dienstverlening? Of heeft u een aanmaning gekregen en heeft u behoefte aan juridische hulp? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via ons telefoonnummer: 023 555 3515

Verzoek om een betalingsregeling indienen

Dien in enkele stappen direct een verzoek om betalingsregeling in.

Verzoek om betalingsregeling indienen

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters

My Lawpoint

Via My Lawpoint kunnen onze opdrachtgevers online inzage krijgen in het verloop van hun dossiers.
My Lawpoint

Begrippenlijst

De juridische wereld is complex. Hier vindt u een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.
Juridische begrippen

FAQs

Voor veel voorkomende vragen bieden wij hier een antwoord. Zo bent u meteen geholpen.
Veelgestelde vragen

Bijsluiters

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft bijsluiters opgesteld.
Bijsluiters