Onze kernwaarden

Als uitgangspunt voor onze dienstverlening hanteren wij een aantal kernwaarden die centraal staan bij de uitvoering van uw opdrachten:

Kwalitatief

Lawpoint gaat uit van kwaliteit als prioriteit. Elke stap wordt zorgvuldig voorbereid en afgewogen tegen het verwachte resultaat. Uw belang staat voorop en onze dienstverlening is daar volledig op gericht, zonder concessies.

Snel

Lawpoint is zich zeer bewust van het tempo dat uw opdracht vergt. Uw opdracht zal bij ons dus nooit zonder reden in stilstand verkeren. Juist bij juridische kwesties is snel schakelen van groot belang. Lawpoint beheerst dit tempo als geen ander en dat geeft u een voorsprong op uw wederpartij!

Slim

Onze medewerkers beschikken over uitstekende kennis op hun vakgebied. Voor u biedt dat een rijke bron aan informatie en een belangrijke factor voor het slagen van uw opdracht. Lawpoint biedt u een slimme aanpak met de kennis en kunde die tot het hoogste niveau behoren.

Slagvaardig

Meer dan eens hebben de medewerkers van ons kantoor bewezen dat zij staan voor hun vak en zich bewust zijn van de strijdvaardigheid en daadkracht die dit vak vereist. Slagvaardigheid is daarom een belangrijke kernwaarde van ons kantoor en onderscheidt ons in belangrijke mate. Daar waar anderen afhaken, staan wij en vinden wij de weg tot uw succes.

Betaalbaar

Lawpoint is van mening dat juridische dienstverlening voor een ieder toegankelijk moet zijn. De prijs speelt vaak een belangrijke rol voor die toegankelijkheid. Onze tarieven zijn daarom voordelig vergeleken met andere aanbieders. Dit vermeerderd met de kwaliteit die wij u bieden, durven wij te stellen dat wij de beste aanbieder zijn, tegen de beste tarieven!

Relatiegericht

Als cliënt krijgt u bij ons de service die u wenst. Wij houden u actief op de hoogte van het verloop van uw opdracht en overleggen regelmatig over de te kiezen strategie. Een betere communicatie leidt immers tot een beter resultaat.

Integer

Gerechtsdeurwaarders zijn door de Kroon benoemde openbaar ambtenaren die bij de rechtbank zijn beëdigd. Als zodanig staan gerechtsdeurwaarders onder tuchtrechtelijk toezicht en dienen zij zich integer te gedragen. Afgezien van deze formele situatie, hecht Lawpoint veel waarde aan integer handelen. Integriteit garandeert immers altijd een transparante en eerlijke gang van zaken.

Bereikbaar

Lawpoint hecht aan persoonlijk contact met haar cliënten. U mag er daarom vanuit gaan dat wij zeer goed bereikbaar zijn, zowel telefonisch als ter plaatse.

Flexibel

Lawpoint denkt niet vanuit standaard oplossingen, maar neemt de individuele situatie van haar cliënten als uitgangspunt voor haar dienstverlening. Hierdoor kunnen wij u optimaal van dienst zijn en onze werkzaamheden geheel afstemmen op uw wensen.

Alert

Lawpoint is een proactieve organisatie. Wij voelen ons nauw verbonden met de activiteiten van onze cliënten en ondersteunen hen met informatie die relevant is voor hun juridische en financiële positie. Wij zijn uitstekend op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het juridisch veld en delen dat graag met u.