Juridisch advies

In de hedendaagse realiteit wordt u vroeg of laat geconfronteerd met een situatie waarin u behoefte heeft aan juridisch advies. Deze behoefte hoeft niet altijd te ontstaan door een conflictsituatie.

Zowel in als buiten een conflictsituatie staat Lawpoint u met raad en daad bij!

Zo is het opstellen en bijhouden van algemene voorwaarden een juridische aangelegenheid welke u het beste kunt overlaten aan de juridisch specialisten van Lawpoint. Ook arbeidscontracten, huurcontracten en koop en leveringsovereenkomsten zijn juridisch delicate documenten, die u niet zomaar even van internet kunt plukken. Doet u dat wel, dan loopt u het risico dat deze niet sluitend of zelfs vernietigbaar zijn. Net als bij huwelijken geldt ook hier: wat u vooraf niet goed regelt, kunt u achteraf niet meer rechttrekken. Maak daarom een goede start en betrekt Lawpoint al vroeg bij belangrijke stappen die u neemt.

Mocht u onverhoopt in een conflict belanden, dan staat Lawpoint u op alle civiele rechtsgebieden snel en doortastend terzijde. Wij helpen u vanuit de “aanvalspositie” om uw recht te behalen maar ook vanuit de “verdedigingspositie” om de aanval van uw wederpartij te pareren.

Krachtig juridisch corresponderen is daarbij een kunst die wij als geen ander beheersen. In het juridisch schaakspel denken wij meerdere stappen vooruit en dat levert belangrijk strategisch voordeel voor u op!