Incasso

Tegenover rechten staan verplichtingen. Heeft u een vordering, dan verwacht u dus dat er betaald wordt, ongeacht het bedrag waar u recht op heeft. Niets is dan ook vervelender dan een wanbetaler. Naast het ongemak dat een wanbetaler oplevert, kost een wanbetaler u tevens veel tijd, geld en moeite.

Heeft u er wel eens bij stil gestaan hoeveel omzet u moet genereren om de netto schade van een wanbetaler te compenseren?

Een veelgemaakte vergissing is dat men denkt dat de schade van een onbetaalde factuur 1 op 1 te dekken is met een opdracht van dezelfde omvang. De werkelijkheid is echter dat de schade gedekt moet worden door de winstmarge uit de volgende opdrachten. De schade is immers het gehele openstaande factuurbedrag dat terugverdiend moet worden uit winstmarges. Dit maakt dat u vele opdrachten extra zult moeten uitvoeren om met de winstmarge uit die opdrachten de schade van die ene openstaande factuur te kunnen dekken.

Openstaande facturen zijn daarom een aanslag op de gezondheid van uw onderneming en vormen vaak de basis van faillissementen. Lawpoint voorkomt, beperkt en incasseert openstaande facturen met een streng doch rechtvaardig incassobeleid. Dit houdt uw bedrijf financieel gezond en zorgt er voor dat u uw aandacht onverstoord op uw onderneming kunt richten.