Gerechtelijke procedure

Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk en is het zaak dat een overtuigende dagvaarding wordt vervaardigd waarmee u uw wederpartij in rechte betrekt. Die dagvaarding dient vervolgens door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt te worden om er zeker van te zijn dat deze rechtsgeldig uw wederpartij heeft bereikt.

Gedurende de gerechtelijke procedure zult u vervolgens door middel van akten uw standpunt juridisch moeten verdedigen. Ook kan de rechter verlangen dat u ter plaatse op de rechtbank verschijnt en uw standpunt toelicht. Zonder een juridisch gemachtigde loopt u een aanzienlijk risico om uw zaak te verliezen of zelfs met een tegenvordering geconfronteerd te worden.

Lawpoint beschikt over alle kennis en kunde om de gehele gerechtelijke procedure voor u te verzorgen, ook als u zelf gedagvaard bent. Ons team kent de slagen van de zweep en de wegen binnen het gerecht.

Schakelt u ons dus tijdig in en verzeker uzelf van een krachtige partner aan uw zijde!