Deurwaardersdiensten

Zoals u op onze website heeft kunnen ervaren, hanteert Lawpoint een all-in-one concept, dat u voorziet van alle schaakstukken om snel en succesvol aan het juridisch schaakspel te kunnen deelnemen.

Een belangrijk schaakstuk dat wij in tegenstelling tot bijvoorbeeld advocaten en incassobureaus bezitten, is de exclusieve bevoegdheid om als gerechtsdeurwaarder deurwaardersdiensten te verrichten.

Onder onze deurwaardersdiensten vallen alle ambtshandelingen die bij wet uitsluitend aan gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen. U moet hierbij denken aan het persoonlijk uitreiken van dagvaardingen, vonnissen en aanzeggingen, al dan niet met een formeel bevel om binnen een bepaalde termijn daar gehoor aan te geven. Ook het toepassen van dwangmiddelen zoals beslagleggingen, ontruimingen en openbare verkopen zijn bevoegdheden die op civiel vlak uitsluitend aan gerechtsdeurwaarders zijn toebedeeld.

Lawpoint beschikt over bij de rechtbank beëdigde gerechtsdeurwaarders die deze bevoegdheden hebben en ten behoeve van uw zaak kunnen uitoefenen. Ons kantoor is lid van de KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De KBvG telt ongeveer 950 leden en heeft als taak de vakbekwaamheid en de goede beroepsuitvoering van haar leden te bevorderen.

Met Lawpoint aan uw zijde beschikt u dus over een betrouwbare, krachtige partner in juridische kwesties en dat zal bij uw wederpartij zeker niet onopgemerkt blijven!