Debiteuren

Heeft u een schrijven of ambtelijk stuk ontvangen van Lawpoint, dan is het zaak dat u zo snel mogelijk reageert. Lawpoint is als deurwaarderskantoor bevoegd dwangmiddelen toe te passen. U kunt dit voorkomen door tijdig en volledig aan de op u rustende verplichtingen te voldoen.

De meest voorkomende oorzaken van deurwaardersmaatregelen zijn een gebrek aan nakoming van afspraken en reactie. Zorg er dus voor dat u in ieder geval die twee oorzaken niet laat ontstaan.

Onze communicatie voeren wij zo helder mogelijk. Door ons juridisch vakgebied bevatten onze stukken soms echter termen, die wij niet anders kunnen formuleren. Begrijpt u niet wat er van u verwacht wordt? Neemt u dan even telefonisch contact met ons op, dan geven wij u graag een toelichting.